Představení společnosti

Belet a.s Vejprty       Akciová společnost Belet a.s. vznikla v roce 1992 privatizací společnosti Belet s.p. Hlavní výrobní a správní budovy se nacházejí v okolí Vejprt, tedy v západní části Krušných hor, v bezprostředním sousedství hranic s Německem.

V tomto regionu byla historicky udržována tradice lehké strojírenské výroby, nástrojařství a mezi odborníky jsou známy a vysoce ceněny lovecké zbraně, pocházející z tohoto regionu.Výhodou pro tuto exportující společnost je, že většina obyvatel, tedy i zaměstnanců, hovoří dvojjazyčně - česky a německy. 

     Zásadní změnu v činnosti původního podniku učinil odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Zcela zde zanikla zbrojařská výroba, byly utlumeny mnohé další výroby. Strojírenská činnost, již pod názvem Belet - okresní průmyslový podnik, byla obnovena v šedesátých a sedmdesátých letech. Podnik se postupně začal zaměřovat na strojírenskou výrobu v oblasti zařízení manipulační techniky. Přesto, že se jednalo o ručně ovládané manipulační stroje a zařízení, tyto výrobky získaly věhlas a uznání nejen v tehdejší České republice, ale v sedmdesátých a zejména pak v letech osmdesátých se stávají, prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Merkuria a Strojexport, předmětem exportu do západoevropských zemí. Vysokozdvižný vidlicový vozík Hlavními odběrateli se tehdy staly německé a italské společnosti, z nichž některé jsou obchodními partnery dodnes. 

     Od roku 1993 se podařilo společnost konsolidovat a využít ekonomického prostředí k zajištění stability a ekonomickému růstu. Mezi zásadní strategické cíle, které byly v této době realizovány, patřilo zejména vytvoření vlastní tuzemské i zahraniční obchodně servisní sítě, orientace exportu výrobků směrem na východní trhy, získání certifikátu řízení jakosti ISO 9001, vytvoření nabídky kompletního sortimentu manipulační techniky. Dokladem o vysoké technické a výrobní zručnosti pracovníků firmy Belet a.s. je opětovné zavedení zakázkové tradiční výroby ručních loveckých zbraní pod historicky známou obchodní značkou "Weipert". Jeden z posledních strategických záměrů byl přijat v roce 1997 a spočíval v zavedení vysokozdvižných motorových vozíků, tedy sortimentu výrobků, v České republice tradičně vyráběných a prodávaných společností Desta a.s. V závěru roku 1997 došlo k zavedení čelních vysokozdvižných vidlicových vozíků nejprve jako výrobky vyráběné licenčně, postupně nahrazované výrobky vlastního vývoje.