FINANCOVÁNÍ PRODUKTŮ BELET A.S.

22. 11. 2016
( http://obchod.belet.cz/www/rsobrazky/velke/financovani_baner.jpg )
Produkty pro financování nákupu manipulační techniky BELET

 

Finanční leasing

- Finanční pronájem s následnou koupí po skončení doby splácení

- Kupujícím a vlastníkem předmětu je leasingová společnost a také jej odepisuje

- DPH se časově rozlišuje

- Celá leasingová splátka je daňově uznatelný náklad

- Minimální doba leasingu je 54 měsíců

 

Pronájem

- Pořízení nové techniky s úsporou finančních nákladů – 0% náklady na pořízení

- Možnost plynulé obměny flotily manipulační techniky

- Po skončení pronájmu se předmět vrací pronajímateli a nájemce nemusí techniku odkupovat

- Nájemce může po dohodě dostat novou techniku a uzavřít novou nájemní smlouvu

- Pronájem je možný od 12  do 60 měsíců

- Neprojeví se v rozvaze – je bilančně neutrální

- Nájemné je daňově uznatelným nákladem

- V průběhu nájmu je možné po dohodě měnit zařízení, rozšiřovat nebo předčasně ukončovat nájemní smlouvu

 

Pronájem se službami

K pronájmu je možné sjednat servisní služby v předem stanoveném rozsahu, které jsou zahrnuty v ceně pronájmu.

    - pravidelné servisní prohlídky a údržba předepsaná výrobcem včetně použitého materiálu

    - kompletní zajištění servisu po celou dobu pronájmů zahrnujícího práci, materiál i cestovní náklady

    - výměna pneumatik

 

Úvěr

- Kupujícím je zákazník, předmět vlastní a odepisuje

- DPH si zákazník nárokuje celé při koupi předmětu

- Daňově uznatelný náklad splátky je úrok

- Při financování úvěrem je možné využít jakoukoli dotaci

 

Speciální produkty:

 

Úvěr s 5. splátkou ve výši DPH

- Až 5. splátka ve výši DPh

- Vlastní zdroje klienta od 0%

- Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let (včetně doby financování)

Výhody:

    - nemusí mít žádné vlastní zdroje pro pořízení předmětu

    - DPH může hradit až po jeho vratce od FÚ

 

Úvěr FREE

- Vlastní zdroje klienta ve výši DPH (individuálně i nižší)

- Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let (včetně doby financování)

Výhody:

    - plná flexibilita při splácení

    - možnost kdykoli v průběhu splácení učinit mimořádný vklad

    - kdykoli je možno předčasně ukončit a doplatit smlouvu

    - vše bez poplatků

 

Úvěr sezónní splátky

- Vlastní zdroje klienta ve výši DPH

- Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let

Výhody:

    - splácení je možné namodelovat podle potřeb klienta, každá splátka může být jiná

    - možnost splácení např. v letních měsících více než v zimě

    - je možno zahrnout příjem dotace jako jednorázovou vysokou splátku, ostatní splátky jsou pak nižší