Produkty pro financování nákupu manipulační techniky BELET

Finanční leasing

- Finanční pronájem s následnou koupí po skončení doby splácení

- Kupujícím a vlastníkem předmětu je leasingová společnost a také jej odepisuje

- DPH se časově rozlišuje

- Celá leasingová splátka je daňově uznatelný náklad

- Minimální doba leasingu je 54 měsíců

Pronájem

- Pořízení nové techniky s úsporou finančních nákladů – 0% náklady na pořízení

- Možnost plynulé obměny flotily manipulační techniky

- Po skončení pronájmu se předmět vrací pronajímateli a nájemce nemusí techniku odkupovat

- Nájemce může po dohodě dostat novou techniku a uzavřít novou nájemní smlouvu

...

1 
 Zobrazeno 1-1 z 1